Контроль за діяльністю Асоціації виконує ревізійна комісія, що:

– контролює виконання Статуту, рішень Конференцій, Виконавчого комітету, основних заходів Асоціації;

– контролює фінансово-господарську діяльність Асоціації, перевіряє правильність виконання бюджету;

– перевіряє своєчасність і правильність розгляду запитів, скарг, листів, що надходять до Асоціації.