Виконавчий комітет – керівний орган Асоціації:

– приймає рішення про створення та закриття відокремлених підрозділів Асоціації, призначає та звільняє з посади керівників відокремлених підрозділів Асоціації;
– обирає відповідального секретаря, голів спортивно-технічної комісії, тренерської ради та колегії суддів;
– затверджує склад робочих та громадських органів Асоціації, положення про них;
– розроблює заходи з виконання рішень Конференції;
– затверджує бюджет Асоціації, річний фінансовий звіт, кошторис прибутків і витрат, контролює їх виконання;
– керує поточною діяльністю Асоціації і несе перед Конференцією відповідальність за виконання їх рішень;
– керує роботою комісій;
– затверджує склад, основні напрямки і річні плани роботи комісій.

Склад Виконавчого комітету АФІУ

Титаренко Юрій Дмитрович
Воскресенський Борис Михайлович
Шуруля Юрій Миколайович
Кулібабенко Віталій Миколайович
Підварко Андрій Анатолійович
Поляков Володимир Анатолійович
Казиміров Юрій Олександрович
Мозговий Віталій Іванович
Українець Дмитро Вікторович
Власенко Ірина Олексіївна
Іванченко Юрій Олексійович